Međunarodna otvorena zabavna škola nogometa 2014

Međunarodna otvorena zabavna škola nogometa 2014

Videm i Lepoglava organizirali zabavni sportski program za djecu od 6 do12 godina.

U već tradicionalnom projektu  Međunarodne otvorena zabavna škola nogometa Bednja –Lepoglava - Videm  sudjelovalo je 220 djevojčica i dječaka, od čega   70-etak iz Lepoglave.  Program škole održan je dva dana  u Videmu i tri dana u Lepoglavi. Zajednica je odradila kompletnu logističku potporu u organizaciji seminara i škole. Sportski program na sportsko – rekreacijski centar u Lepoglavi  organiziran je na vrlo visokom nivou, a sama škola iskorištena je za prezentaciju Hrvatskom olimpijskom odboru i Ravnateljstvu MUP-a Hrvatska. Tom prigodom održan je radni sastanak s ciljem ulaska HOO-a i MUP-a u projekt Otvorenih zabavnih škola nogometa koje se održavaju na području cijele države.

Print