Kontakt

Zajednica sportskih udruga Grada Lepoglave
42250 Lepoglava, Varaždinska 1
E-mail: lepoglavasport@gmail.com

OIB: 04368999898
IBAN: HR7823600001101731853 

Predsjednik: Ivica Rudec

Mob. 091 5151208

E-mail: ivica.rudec@vz.t-com.hr 

Dopredsjednik: Vladimir Ivanuša

Mob. 099 3191787

E-mail: vladimir.ivanusa@vz.t-com.hr  

Dopredsjednik: Željko Huten

Mob. 091 2503040

E-mail: zeljko.huten@gmail.com

Glavni tajnik: Damir Kužir

Mob. 098 806 370

E-mail: damir.kuzir2@gmail.com 

 

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x