DSR Žarovnica

1. Naziv udruge / kluba: DRUŠTVO ZA ŠPORT I REKREACIJU ŽAROVNICA 

2. Adresa: ŽAROVNICA 24b

3. Matični broj: 3191893

4. OIB: 6860164434

5. Poslovna banka: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

6. Žiro račun IBAN: HR0823900011100252297

7. E-mail: dsr.zarovnica@net.hr  

8. Web: -

9. Predsjednik : SILVESTAR DRŽAIĆ
Mobitel: 099 420 2437
E-mail: silvekd@gmail.com

10. Kontakt osoba: SILVESTAR DRŽAIĆ

11. Član izvršnog odbora Zajednice: Silvestar Držaić

12. Godina osnivanja udruge / kluba: 1995

13. Opis djelatnosti : športsko rekreacijasko i kulturno društvo

14. Rang natjecanja: -

15. Kategorije / uzrasti: svi uzrasti i kategorije
Print