DSR Žarovnica

1. Naziv udruge / kluba: DRUŠTVO ZA ŠPORT I REKREACIJU ŽAROVNICA 

2. Adresa: ŽAROVNICA BB

3. Matični broj: 3191893

4. OIB: 6860164434

5. Poslovna banka: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

6. Žiro račun:2390001-1100252297

7. E-mail: dsr.zarovnica@net.hr  

8. Web: -

9. Predsjednik : Mario Jug
a. Telefon:
b. Mobitel: 098/ 423 842
c. E-mail: jug.mario@yahoo.com  

10. Kontakt osoba: Mario Jug
a. Telefon:
b. Mobitel: 098/ 423 842
c. E-mail: jug.mario@yahoo.com  
d. Fax:

11. Član izvršnog odbora Zajednice: Mario Jug

a. Telefon:
b. Mobitel: 098/ 423 842
c. E-mail: jug.mario@yahoo.com
d. Fax: 

12. Godina osnivanja udruge / kluba: 1995

13. Opis djelatnosti : športsko rekreacijasko i kulturno društvo

14. Rang natjecanja: -

15. Kategorije / uzrasti: svi uzrasti i kategorije
Print