Udruga za sport i rekraciju "Sport za sve" Višnjica

1. Naziv udruge / kluba: Udruga za sport i rekraciju "Sport za sve" Višnjica

2. Adresa:Donja Višnjica , 42255 Donja Višnjica

3. Matični broj:1393642

4. OIB:94021511970

5. Poslovna banka:Zagrebačka banka

6. Žiro račun IBAN: HR2723600001101734420

7. E-mail: usr.visnjica@gmail.com  

8. Web:

9. Predsjednik :Mario Galinec
a. Telefon:042/703-033
b. Mobitel:091 549 8671
c. E-mail: magalinec@gmail.com  

10. Kontakt osoba: Lidija Lončarek
a. Telefon:042/703-018
b. Mobitel:099 5183566
c. E-mail: lloncarek@yahoo.com  

11. Član izvršnog odbora Zajednice: Mario Galinec

12. Godina osnivanja udruge / kluba: 1970.

13. Opis djelatnosti : da potiče i skrbi za stvaranje općih uvjeta za razvoj sportske
rekreacije, da kroz organizirana sportsko rekreativna natjecanja čuva i unapređuje zdravlje i fizičku sposobnost građana, da kod građana, a posebno kod mladeži stvara naviku za korištenje slobodnog vremena kroz razne oblike vježbanja i druge djelatnosti u skladu sa zakonom i statutom

14. Rang natjecanja:državni , županijski ,općinski

15. Kategorije / uzrasti : od 12 godina – 70 godina

Print