Udruga za šport i rekreaciju Purga

1. Naziv udruge / kluba: UDRUGA ZA ŠPORT I REKREACIJU PURGA

2. Adresa: LEPOGLAVA, PURGA 79

3. Matični broj: 2741695

4. OIB: 59988049869

5. Poslovna banka: ZAGREBAČKA BANKA

6. Žiro račun: 2360000-1102196619

7. E-mail: ivica.rudec@vz.t-com.hr  

8. Web: -

9. Predsjednik : JOSIP DUBOVEČAK

a. Telefon: 042 792-209
b. Mobitel: 099 560 3355
c. E-mail: -

10. Kontakt osoba:

a. Telefon: IVICA RUDEC
b. Mobitel: 091 515 1208
c. E-mail: ivica.rudec@vz.t-com.hr  
d. Fax: -

11. Član izvršnog odbora Zajednice:

a. Telefon: JOSIP DUBOVEČAK
b. Mobitel: 099 560 3355
c. E-mail: -
d. Fax: - 

12. Godina osnivanja udruge / kluba: 2011. 

13. Opis djelatnosti : rekreativno natjecanje sa zabavnim igrama, sudjelovanje u
gradskoj malonogometnoj ligi i u malonogometnoj ligi mjesnih
odbora

14. Rang natjecanja: rekreativno natjecanje

15. Kategorije / uzrasti: rekreativci od 5 – 60 godina
Print